Placeholder Picture
Placeholder PicturePlaceholder PicturePlaceholder Picture
Placeholder PicturePlaceholder PicturePlaceholder Picture

tidskrifter och Trädgårdsguider


Guiderna innehåller sortbeskrivningar med de viktigaste uppgifterna om växterna, såsom höjd, blomning, skötsel, växtplatser och härdighet. Dessutom finns fina planterings- och skötseltips. Tidskrifterna är på finska men också med svenska namn (ej nyttoväxt-tidskriften) och lättförståeliga symboler (höjd, zon, blomning, växtplats). Helt svenskspråkig är "Trädgårdens Perenner".

Tar du 4 st får du -10% rabatt. Du kan också beställa tidskrifterna separat om Du önskar.

Placeholder Picture

Frukt och bär - Kotipihan marjat ja hedelmät, 6,10 €
36 sidor. Innehåller de 100 vanligaste nyttoväxterna.

Placeholder Picture

Barrväxter - Kotipihan havukasvit, 6,10 €
36 sidor. Innehåller uppgifter om 140 barrträd och -buskar.

Placeholder Picture

Klängväxter - Kotipihan köynnökset, 6,10 €
36 sidor. Ca 100 ett- och fleråriga klängväxter.

Placeholder Picture

Lövträd - Kotipihan lehtipuut, 6,10 €
36 sidor. Ca 100 trädarter: stora och små arter, häng- och pelare sorter, prydnads-, frukt- och bärträd och enstammiga buskar.

Placeholder Picture

Rosor - Kotipihan ruusut, 6,10 €
36 sidor. Innehåller de 40 vanligaste busk-, grupp- och klätterrosorna och deras skötselråd

Placeholder Picture

Prydnadsväxter - Koristekasviopas, 6,10 €
36 sidor. Med rätt växter får du en vacker och lättskött trädgård. Guiden innehåller en mängd olika växtbilder, tips för hur du väljer färger och stil m.m.

Placeholder Picture

Planteringsguide - Istutusopas, 6,10 €
36 sidor. Planteringsguide för mångåriga trädgårdsväxter som löv-, barr- och fruktträd, buskar; bärväxter, rosor, vinrankor och olika lökar.

Placeholder Picture

Beskärningsguide - Leikkausopas, 6,10 €
36 sidor. Innehåller instruktioner för beskräning av de vanligaste mångåriga trädgårdsväxterna. Guiden förklarar varför, när och hur du ska klippa.

Placeholder Picture

Terassguide - Terassiopas, 7 €
32 sidor. Denna guide innehåller träterrassdesigner, olika materialalternativ, byggandet av en terrass och behandling av träytor. Författaren är landskapsdesigner Hanna Hentinen.

Placeholder Picture

Sten i trädgården - Pihakiviopas, 8 €
Denna guide innehåller idéer för hur sten kan användas i trädgården, materialval, markarbete m.m. Författaren är landskapsdesigner Jaani Turunen.

Placeholder Picture

Konstruktioner i trädgården - Pihan peruskorjaus & rakentaminen, 10,60 €
68 sidor. Guide för alla slags bygnadsprojekt och konstruktioner i trädgården. Fasta konstruktionsritningar och färgbilder från hemmiljö.

Placeholder Picture

Trädgårdens Perenner, 10 €
Svenskspråkig. 68 sidor. Presenterar över 200 fleråriga blommor. Artbeskrivningarna underlättar när du ska välja rätt växter för trädgårdens torra, skuggiga eller fuktiga växtplatser.

Placeholder Picture

Odla delikatesser - Kasvata herkkuja, 15 €
52 sidor. Hur du anlägger en nyttoträdgård, får växterna att ge riklig skörd och information om de vanligaste nyttoväxterna.

Placeholder Picture

Finska perenner - Suomalaiset perinneperennat, 15 €
52 sidor. Säkra och härdiga perenner som odlats i Finland redan i århundraden.

Placeholder Picture

Små trädgårdar - Pikkupihaopas, 17 €
52 sidor. Innehåller 8 små trädgårdar från runt om i Finland. Dessutom ges tips på perenner, buskar, träd och klängväxter som passar i små trädgårdar.